deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o zamówienie publiczne na  usługę pn. Druk i dostawa publikacji książkowej  pt. „Wątki Ezoteryczne w Sztuce Współczesnej” dla Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie nr referencyjny BZP-3942-1/2022, prowadzone jest na Platformie Zakupowej w profilu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania

- link do postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings