deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Przeprowadzenie szkoleń niezbędnych do wykreowania własnej marki i produktu do prezentacji i sprzedaży (komercjalizacji) dla studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w ramach projektu „Sztuka Przedsiębiorcza” realizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej - numer sprawy BZP-3942-5/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-3942-5/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.