deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Przeprowadzenie szkoleń podnoszących świadomość nt. niepełnosprawności wśród kadry zarządczej, dydaktycznej i pracowników administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w ramach projektu „Zwiększenie dostępności Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób z niepełnosprawnościami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWR.03.05.00-00-A053/21 - numer zamówienia: BZP-2630-41/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-41/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.