deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi technologii VR dla pracowników Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w ramach projektu „Doświadczenie różnorodności. Włączanie przez projektowanie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy: POWR.03.05.00-00-PU38/19 - numer zamówienia: BZP-2630-51/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-51/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.