deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na konserwacji oraz rekonstrukcji ślusarki okiennej  i drzwiowej w budynku przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-35/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-35/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.