deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Roboty budowlane i prace konserwatorskie polegające na konserwacji oraz rekonstrukcji ślusarki okiennej i drzwiowej w obrębie parteru elewacji tylnych budynku dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie – w ramach inwestycji p.n.: „Przebudowa budynku polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych, ociepleniu stropu nad ostatnią kondygnacją części frontowej, ociepleniu ściany frontowej poniżej poziomu gruntu, wymianie pokrycia dachu części oficynowej, przebudowie wewnętrznej instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej oraz budowie instalacji wentylacji mechanicznej na dz. nr 7, 25/1, 26, 27/1, 27/2, 8/1, 136 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 9 w Krakowie”- numer zamówienia: BZP-2630-12/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-12/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.