deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługa druku i dostawa monografii: Michał Pilikowski „Zanim powstał Wydział Rzeźby. Nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 - 1939” dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-54/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-54/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.