deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługa druku i dostawa publikacji „Postprodukacja” Nicolasa Bourriaud w tłumaczeniu Łukasza Białkowskiego oraz publikacji Pauliny Tendery (oprac.) „Pamiętniki Marcina Samlickiego t.2” dla Wydawnictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie- numer zamówienia: BZP-2630-4/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-4/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.