deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługi dozoru i ochrony osób, obiektów oraz mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w budynkach Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, położonych w Zakopanem (34-500) przy ul. Harenda 16 - numer zamówienia: BZP-2630-31/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-31/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.