deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn. Usługi konserwacji czterech Ksiąg Świadectw należących do zbiorów Archiwum Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, wraz z pracami introligatorskimi opraw, w związku z realizacją projektu pod nazwą „Odnalezione. Piękno w czasie i przestrzeni” dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 - numer zamówienia: BZP-2630-37/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-37/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.