deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie, dostawa i montaż kompleksowego wyposażenia pomieszczeń w budynkach (budynku głównym i budynku oficyny) przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie dla potrzeb Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-34/2023.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-34/2023 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.