deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup paliwa gazowego wraz z usługą dystrybucji do budynków Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia: BZP-2630-39/2022.

Postępowanie o numerze sprawy BZP-2630-39/2022 prowadzone jest na Platformie Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://platformazakupowa.pl/pn/asp_krakow/proceedings , gdzie zostały zamieszczone dokumenty postępowania.