deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 24.11.2020

Aktualizacja Zintegrowanego Systemu  Komputerowego „Cogisoft”

 

zapytanie ofertowe nr BZP-3941-35/2020

załącznik nr 1 - formularz oferty

załącznik nr 2 - wzór umowy

Postępowanie znak sprawy BZP-3941-30/2020, jest zamieszczone również w profilu na Platformie  Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/, gdzie zamieszczono tożsamy komplet plików dotyczących zapytania.

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
24.11.2020 11:38Anna Dąbkowskarozstrzygnięcie postępowania - informacja o wyborze ofertyWersja aktualna
16.11.2020 10:02Anna Dąbkowskapublikacja zapytania ofertowegoPokaż