deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 7.08.2020

Zapytanie ofertowe pn. Dostawa różnego sprzętu rehabilitacyjnego dla Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu "Doświadczanie Różnorodności. Włączanie przez projektowanie. Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-PU38/19" - numer zamówienia BZP-3941-26/2020

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - projekt umowy

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
12.08.2020 13:32Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
31.07.2020 14:08Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż