deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 9.12.2020

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie BZP-3941-37/2020

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 - Wykaz stanowisk narażonych na czynniki szkodliwe i uciążliwe

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 - Projekt umowy 

 

Postępowanie o numerze sprawy BZP-3941-37/2020, jest zamieszczone również w profilu na Platformie  Zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/, gdzie zamieszczono tożsamy komplet plików dotyczących zapytania.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
11.12.2020 17:57Brygida ŚliwaInformacja o rozstrzygnięciu postępowania Wersja aktualna
2.12.2020 14:06Brygida ŚliwaOgłoszenie zapytania ofertowego Pokaż