deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 29.12.2020

Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie zabudowy meblowej wnęki w pomieszczeniu Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu "Doświadczanie Różnorodności. Włączanie przez projektowanie. Umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-PU38/19" - numer zamówienia BZP-3941-40/2020

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania - wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
7.01.2021 15:22Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna