deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: unieważniony
Termin składania: 30.07.2020

,,Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”. BZP-3941-25/2020

Ogłoszenie zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Załącznik nr 5 - Doświadczenie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia.
Załącznik nr 6 - Szczegółowe wymogi dotyczące dostępności witryny internetowej Wydziału Form Przemysłowych ASP

 

Postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja o unieważnieniu postępowania 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
24.08.2020 12:31Brygida ŚliwaInformacja o unieważnieniu postępowania Wersja aktualna
24.07.2020 14:39Brygida ŚliwaOgłoszenie zapytania ofertowego Pokaż