deklaracja dostępności
wyszukiwarka

Decyzja nr 3/2021 Rektora z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Decyzji nr 1 Rektora z 24 marca 2021 r. podjętej w sprawie powołania Zespołu rektorskiego ds. opracowania kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz sposobu jej przeprowadzania.