deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 5.11.2019
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 4/2019 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie projektu „Wesoła – rejon ul.Kopernika” [PDF]

Na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2019 roku, w obecności sześciu członków Rady, postanowiono jednomyślnie, co następuje:
Rada Uczelni ASP w Krakowie rekomenduje JM Rektorowi ASP złożenie wniosku dotyczącego przeznaczenia wskazanych terenów w ramach projektu “Wesoła – rejon ul. Kopernika” na potrzeby usług edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2020 17:28Krzysztof KrólWersja aktualna
3.06.2020 17:26Krzysztof KrólPokaż
2.03.2020 12:25Paulina BadowskapublikacjaPokaż