deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 10.12.2019
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 7/2019 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia firmy audytorskiej badającej sprawozdanie finansowe Uczelni za lata 2019 i 2020. [PDF]

Na podstawie art. 410 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz.U. z 30.08.2018 r., poz. 1668 uchwala się, co następuje:
§ 1
Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zatwierdza Kancelarię Audytu i Prowadzenia Ksiąg Józefa Sasulska Biegły Rewident, Biegły Sądowy z siedzibą: ul. Białoprądnicka 10/26, 31-221 Kraków, jako firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe Uczelni za lata 2019 i 2020.
§ 2
Wyboru podmiotu dokonano w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego.
Kancelaria Audytu i Prowadzenia Ksiąg Józefa Sasulska zaproponowała najniższą cenę.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2020 17:28Krzysztof KrólWersja aktualna
3.06.2020 17:26Krzysztof KrólPokaż
2.03.2020 14:56Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
2.03.2020 14:55Paulina BadowskapublikacjaPokaż