deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 30.05.2019
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 1/2019 Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Uczelni [PDF]

Regulamin Rady Uczelni [PDF]

Na posiedzeniu w dniu 30 maja 2019 roku, w obecności sześciu swoich członków, Rada Uczelni przyjęła swój Regulamin, określający tryb jej funkcjonowania. Uchwalenie Regulaminu było poprzedzone dyskusjami na posiedzeniach Rady w dniach 8 i 22 maja. Za przyjęciem niniejszej uchwały opowiedzieli się wszyscy obecni na posiedzeniu w dniu 30 maja; nieobecność usprawiedliwił przedstawiciel studentów.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
3.06.2020 17:28Krzysztof KrólWersja aktualna
3.06.2020 17:21Krzysztof KrólPokaż
3.03.2020 9:47Paulina Badowskaedycja stronyPokaż
28.02.2020 16:08Paulina BadowskapublikacjaPokaż