deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 5.01.2021
Status: obowiązujące

Uchwała nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania przewodniczącego Rady Uczelni w kadencji 2021-2024 [PDF]

W nawiązaniu do § 33 (ust. 3) Statutu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Rada Uczelni zwraca się do Senatu ASP z wnioskiem o powołanie przewodniczącego Rady Uczelni w osobie prof. dra hab. Jacka Osiewalskiego, który pełnił tę funkcję w poprzedniej kadencji. Wniosek przyjęto jednomyślnie na pierwszym posiedzeniu Rady w kadencji 2021-2024; obradowano w pełnym składzie.