deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 8.12.2020
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała nr 14/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie sprawozdania z działalności Rady Uczelni [PDF]

Załącznik- Sprawozdanie 

Zgodnie z artykułem 18 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, Rada Uczelni przyjmuje sprawozdanie ze swej działalności w roku 2020, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Ponadto stwierdza, że dwa sprawozdania: za rok 2019, przyjęte Uchwałą nr 1/2020, wraz z obecnym – za rok 2020 – stanowią sprawozdanie łączne z działalności Rady Uczelni w całej kończącej się kadencji.

Rada zobowiązuje przewodniczącego do złożenia JM Rektorowi ASP sprawozdania i przedstawienia jego treści na najbliższym posiedzeniu Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

W imieniu Rady – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
15.01.2021 8:26Ewelina BurykorektaWersja aktualna