deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 5.01.2021
Status: obowiązujące

Uchwała nr 2/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w statucie ASP dotyczących Rady ds. Stopni [PDF]

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 tj. z późniejszymi zmianami) oraz w związku z § 108 ust. 2 pkt 1 statutu ASP, Rada Uczelni ASP, obradująca w pełnym składzie, opiniuje jednomyślnie i pozytywnie – pod warunkiem wprowadzenia sugerowanych poprawek redakcyjnych – propozycję zmian w Statucie ASP, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

            Sugerowane poprawki do projektu stosownej uchwały senatu ASP zaznaczono w załączniku dwojako: na żółto – niewłaściwą podstawę prawną w preambule (do usunięcia), czerwoną czcionką – zmiany do wprowadzenia.