deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 21.01.2022
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 1/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie drugiej korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok 2021