deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 28.06.2023
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 11/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania planu rzeczowo-finansowego na rok 2023