deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 23.01.2023
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 2/2023 z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok 2022