deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 27.01.2021
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 3/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie 2. korekty planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na rok 2020 [PDF]

Załącznik- Korekta

Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zgodnie z art.18 ust.2 p.1 Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 85) oraz §34 ust.2 p.1 Statutu ASP, pozytywnie opiniuje drugą korektę planu rzeczowo-finansowego, przedstawioną Radzie przez Kwestora ASP 20 stycznia 2021 roku i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, przyjętej jednomyślnie.

 

 

W imieniu Rady – przewodniczący

prof. dr hab. Jacek Osiewalski