deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 14.06.2022
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 4/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021