deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 23.05.2023
Podpisał: prof. dr hab. Jacek Osiewalski- Przewodniczący Rady Uczelni ASP
Status: obowiązujące

Uchwała Rady Uczelni nr 9/2023 z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego na rok 2022