deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 27.01.2023
Podpisał: dr hab. Robert Sowa - Prorektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 10/2023 Rektora z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia wzorów oraz zasad i sposobu sporządzania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz świadectwa ukończenia kursu

Załącznik nr 1 - Wzór świadectwa ukończenia studiów podyplomowych

Załącznik nr 2 - Wzór świadectwa ukończenia kursu

Załącznik nr 3 - Specyfikacja świadectwa ukończenia studiów podyplomowych/kursu

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
23.03.2023 12:20Karolina GamratWersja aktualna
23.03.2023 12:20Karolina GamratPokaż
23.03.2023 12:20Karolina GamratPokaż
23.03.2023 12:20Karolina GamratPokaż
23.03.2023 12:20Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:33Karolina GamratPokaż
15.03.2023 10:32Karolina GamratPokaż
28.02.2023 16:07Karolina GamratPokaż