deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 21.02.2022
Podpisał: prof. Andrzej Bednarczyk - Rektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 12/2022 Rektora dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022