deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 28.02.2022
Podpisał: dr hab. Robert Sowa - Prorektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 16/2022 Rektora z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wzorów dokumentacji związanej z prowadzeniem kierunku studiów

Załącznik nr 1 - Opis kierunku studiów

Załącznik nr 2 - Opis zakładanych efektów uczenia się

Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji programu studiów

Załącznik nr 4 - Karta przedmiotu

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
13.04.2022 13:39Karolina Gamratomyłka w publikacji załącznikaWersja aktualna