deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 14.03.2022
Podpisał: prof. Andrzej Bednarczyk - Rektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 19/2022 Rektora z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie powołania i zadań Komisji Rekrutacyjnej oraz zasad postępowania w sprawie przyjęcia na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2022/2023

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
22.03.2022 15:25Karolina GamratWersja aktualna