deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 22.03.2023
Podpisał: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 22/2023 Rektora z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Kancelarii Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie