deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 25.03.2022
Podpisał: dr hab. Robert Sowa - Prorektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 24/2022 Rektora z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2022 w sprawie warunków przyjmowania oraz odbywania przez studentów i doktorantów ukraińskich uczelni artystycznych stażu artystycznego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zmienionego Zarządzeniem nr 21/2022 Rektora ASP w Krakowie z dnia 18 marca 2022 r.

 

Zarządzenia zmienione:

https://bip.asp.krakow.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-nr-17-2022-rektora-z-dnia-3-marca-2022-r-w-sprawie-warunkow-przyjmowania-oraz-odbywania-przez-studentow-i-doktorantow-ukrainskich-uczelni-artystycznych-stazu-artystycznego-w-akademii-sztuk-pieknych-im-jana-matejki-w-krakowie\

https://bip.asp.krakow.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-nr-21-2022-rektora-z-dnia-18-marca-2022-r-w-sprawie-zmiany-zarzadzenia-nr-17-2022-z-dnia-3-marca-w-sprawie-warunkow-przyjmowania-oraz-odbywania-przez-studentow-i-doktorantow-ukrainskich-uczelni-artystycznych-stazu-artystycznego-w-akademii-sztuk-pieknych-im-jana-matejki-w-krakowie