deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 28.03.2022
Podpisał: dr hab. Robert Sowa - Prorektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 27/2022 Rektora z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 78/2021 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 1 października 2021 roku, w sprawie wprowadzenia nowej instrukcji postępowania w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w związku z Covid-19

Zarządzenie uchylone:

https://bip.asp.krakow.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-nr-78-2021-rektora-z-dnia-1-pazdziernika-2021-roku-w-sprawie-wprowadzenia-nowej-instrukcji-postepowania-w-akademii-sztuk-pieknych-im-jana-matejki-w-krakowie-z-w-zwiazku-z-covid-19