deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 31.08.2022
Podpisał: Monika Wiejaczka - Kanclerz
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 46/2022 Rektora z dnia 31.08.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów: Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pobytu zwierząt w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym oraz cennika za noclegi w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym - obiektów zlokalizowanych w Zakopanem przy ul. Harenda 16

Załącznik nr 1 - Tabela odpłatności za noclegi w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.10.2022 10:13Karolina GamratWersja aktualna
12.09.2022 14:28Karolina GamratPokaż
12.09.2022 14:28Karolina GamratPokaż
12.09.2022 14:28Karolina GamratPokaż