deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 24.08.2023
Podpisał: prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 48/2023 Rektora z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej

Załącznik nr 1 - Oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie

Załącznik nr 2 - Deklaracja udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie lub dyscyplinach

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczby N)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie upoważniające Akademię do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej wyłącznie w jednym podmiocie)

Załącznik nr 5 - Oświadczenie upoważniające Akademię do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz/lub prowadzenia działalności naukowej w więcej niż jednym podmiocie)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o wycofaniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (liczby N)

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
16.04.2024 14:15Karolina GamratWersja aktualna
12.03.2024 14:05Karolina GamratPokaż
6.10.2023 12:02Karolina GamratPokaż
18.09.2023 13:41Karolina GamratPokaż
18.09.2023 13:41Karolina GamratPokaż
25.08.2023 14:28Karolina Gamratporawa oczywistej omyłkiPokaż