deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 31.08.2023
Podpisał: Monika Wiejaczka - Kanclerz
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 49/2023 Rektora z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów: Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pobytu zwierząt w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym oraz cennika za noclegi w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym - obiektów zlokalizowanych w Zakopanem przy ul. Harenda 16

Załącznik nr 1 - Tabela odpłatności za noclegi w Domu Pracy Twórczej i Domu Plenerowym Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
16.04.2024 14:15Karolina GamratWersja aktualna
12.03.2024 14:05Karolina GamratPokaż
6.10.2023 12:02Karolina GamratPokaż
18.09.2023 13:41Karolina GamratPokaż
18.09.2023 13:41Karolina GamratPokaż