deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 24.11.2021
Podpisał: dr hab. Robert Sowa - Prorektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 88/2021 Rektora z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie: ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022