deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Dok. z dnia: 16.12.2021
Podpisał: prof. Andrzej Bednarczyk - Rektor
Status: obowiązujące

Zarządzenie nr 96/2021 Rektora z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji: środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zaliczanych do nieruchomości, środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń ASP w Krakowie

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
15.02.2022 16:10Karolina GamratWersja aktualna