deklaracja dostępności
wyszukiwarka

KONKURS na WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. JANA MATEJKI w KRAKOWIE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego

Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu_oferta

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu_oświadczenia i wykazy Oferenta

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu_wzór umowy zlecenia brokerskiego

Sprostowanie z dnia 11.04.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.04.2024 r.

Informacja dotycząca konkursu

 

OGŁOSZENIE o OTWARTYM NABORZE PARTNERA

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr FERS.03.01-IP.08-001/23 „Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego” dotyczącego realizacji działań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym wśród podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które nie realizowały projektów w ramach konkursów Uczelnia dostępna w POWER albo uczelni, które realizowały projekty w ramach konkursów Uczelnia dostępna POWER: ścieżka MINI. 
 
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki jako wnioskodawca w konkursie FERS.03.01-IP.08-001/23 ogłasza otwarty nabór Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs. Nabór prowadzony jest w oparciu o zapisy art. 39 ustawy z dnia z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079 z późń. zm.) i dotyczy podmiotu spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Wnioskodawcą będzie uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji.
 
Pliki:
Zapytanie na partnera
Formularz konkursowy na partnera
 
Zapraszamy do składania ofert.
OGŁOSZENIE o OTWARTYM NABORZE PARTNERA
KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA do WSPÓŁPRACY
KARTA ZGŁOSZENIA PARTNERA do WSPÓŁPRACY- WORD

 

INFORMACJA o WYBORZE PARTNERA
Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
29.04.2024 11:36Jolanta Kurekinformacja dotycząca konkursuWersja aktualna
19.04.2024 12:44Jolanta Kurekinformacja z otwarcia ofertPokaż
11.04.2024 13:52Jolanta KureksprostowaniePokaż
11.04.2024 11:30Magda Stawowy-SararaaktualizacjaPokaż
10.04.2024 15:21Jolanta Kurekpublikacja konkursu na brokeraPokaż
10.04.2024 14:37Jolanta KurekPokaż
10.04.2024 14:37Jolanta KurekPokaż