deklaracja dostępności
wyszukiwarka

W naborze na stanowisko ds. administracji technicznej i ochrony środowiska komisja rekrutacyjna rekomendowała do zatrudnienia Pana Zbigniewa Ziębę, którego kwalifikacje i kompetencje były w ocenie komisji najbardziej zbieżne z potrzebami stanowiska.