deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 21.07.2020

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu sieciowego oraz oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im.Jana Matejki w Krakowie- numer zamówienia BZP-3942-23/2020

Ogłoszenie o zamówieniunr561177-N-2020 z dnia13.07.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja word)

Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy -jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Punkty - procesory:

procesory

procesor Intel i7-9700F

procesor Intel i7-9750H

Punkty - karty graficzne:

karty graficzne

karta GeForce GTX 1650

karta GeForce GTX 1660

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 7 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
30.07.2020 12:51Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
22.07.2020 11:00Brygida ŚliwaInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 7 Pokaż
21.07.2020 11:56Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
20.07.2020 14:45Brygida ŚliwaOdpowiedzi na pytania wykonawców Pokaż
13.07.2020 16:01Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż