deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 22.06.2020

ogłoszenie o zamówieniu nr 550083-N-2020 z dnia 12-06-2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ

załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenia - jednolity dokument

załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej

 

Postępowanie jest zamieszczone również w profilu  Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

informacja z otwarcia ofert

informacja o wyborze ofert - wynik postępowania w zakresie części pierwszej i drugiej

zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty, wyboru oferty w części pierwszej i powtórzeniu czynności wyboru oferty 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
30.06.2020 13:07Anna Dąbkowskazamieszczenie zawiadomienia o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty i wyboru oferty w części pierwszej oraz powtórzeniu czynności wyboru w tej częściWersja aktualna
29.06.2020 12:02Anna Dąbkowskarozstrzygnięcie postępowania - informacja o wyborze ofert dla obydwu częściPokaż
22.06.2020 13:10Anna Dąbkowskazamieszczenie informacji z otwarcia ofertPokaż
12.06.2020 9:05Anna Dąbkowskapublikacja przetargu Pokaż