deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 10.08.2020

Przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach umowy Microsoft Academic Select Plus nr S1015362 dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-27/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 568485-N-2020 z dnia 30.07.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 2 do wzoru umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
13.08.2020 9:57Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
10.08.2020 12:34Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
30.07.2020 15:06Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż