deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: dostawy
Status zamówienia: unieważniony
Termin składania: 26.05.2020

Przetarg nieograniczony pn. Sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Akademii sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie - numer zamówienia BZP-3942-16/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 539780 z dnia 14.05.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Punkty dla procesorów:

część 1 pozycja 1

cześć 1 pozycja 2

część 1 pozycja 3

część 1 pozycja 4

Punkty dla kart graficznych:

część 1 pozycja 2

część 1 pozycja 4

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
4.06.2020 13:34Jolanta Kurekpublikacja informacji o unieważnieniu postępowaniaWersja aktualna
26.05.2020 12:49Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
19.05.2020 14:13Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytania do SIWZPokaż
14.05.2020 13:00Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż