deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: rozstrzygnięty
Termin składania: 11.09.2020

Przetarg nieograniczony pn. Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych międzynarodowych w ramach projektu "Projektowanie przyszłości - program rozwoju Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na lata 2018-2022, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z217/17" - numer zamówienia BZP-3942-29/2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 580412-N-2020 z dnia 03.09.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy - jednolity dokument

Załącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy - przynależność do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Odpowiedź na pytanie do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
11.09.2020 14:57Jolanta Kurekpublikacja informacji o wyborze oferty najkorzystniejszejWersja aktualna
11.09.2020 14:10Jolanta Kurekpublikacja informacji z otwarcia ofertPokaż
9.09.2020 14:33Jolanta Kurekpublikacja odpowiedzi na pytanie do SIWZPokaż
3.09.2020 12:30Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż