deklaracja dostępności
wyszukiwarka
Rodzaj zamówienia: usługi
Status zamówienia: unieważniony
Termin składania: 7.12.2020

Postępowanie prowadzone w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych.

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie eksperta zewnętrznego do przeprowadzenia konsultacji w celu opracowania treści programowych obejmujących aspekty projektowania 2d i 3d w projektowaniu uniwersalnym w ramach projektu "Doświadczanie Różnorodności. Włączanie przez projektowanie. Umowa o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-PU38/19" - numer zamówienia BZP-3942-48/2020.

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do zaproszenia - opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zaproszenia - formularz oferty

Załącznik nr 3 do zaproszenia - oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 4 do zaproszenia - wzór umowy

W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem Platformy Przetargowej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie: https://asp-krakow.logintrade.net/

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

Data zmiany Edytowany przez Powód zmiany
8.12.2020 12:40Jolanta Kurekpublikacja informacji o unieważnieniu postępowaniaWersja aktualna
27.11.2020 14:39Jolanta Kurekpublikacja postępowaniaPokaż